[:da]Sortiment[:en]Range[:]

[:da]

At forvandle en levende plante til et kunstværk er en unik proces

Her kan du se nogle af de træer og skulpturer, vi har designet.

Hver vinter, når pilen er høstet, designer vi nye planter ud fra de ideer og inputs, vi har fået gennem året. Der bliver udviklet en masse test-planter, som den kommende sæson vil vise, om de lever op til vores krav om kvalitet og holdbarhed. Derfor går der ofte flere år, fra ideen bliver skabt, til planten findes i vores sortiment.

Vi udvikler også levende kunst til erhvervslivet, hvor form og udseende bliver til gennem et samarbejde med den enkelte virksomhed. I denne proces bliver virksomhedens værdier, logo og forretningsgrundlag analyseret for at designe et unikt kunstværk, der symboliserer virksomheden.

 Det er kunst med naturen som fundament

 

Harlekin

Sif

Den Nordiske Palme®

Tårnet

Thor

Balder

Diverse skulpturer[:en]

To transform a living plant into a piece of art is a unique process

Here you can see some of the trees and sculptures that Baugaarden has designed.

Every winter when the willow is havested new sculptures are designed out of ideas and inputs gathered throughout the year.  Many test plants are created and the coming season will show whether these new creations will meet our rquirements for quality and durability. It may take several years from the idea is created to the final tree or sculpture is in our product range.

Creating living art for businesses is a cooperation between Baugaarden and the company. In this process the company values, logo and general business is analyzed in order to design a unique piece of living art which symbolizes the company.

 

Harlequin

Sif

The Willow Wand

The Nordic Palm™

The Tower

Thor

Balder

Sculptures[:]

Comments are closed.