[:da]Privatlivspolitik[:en]Cookies and privacy Policy[:]

[:da]

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Baugaarden Living Art

Drisdalsvej 34

4100 Ringsted

Danmark

CVR nr. 28267207

T +45 40 307 306

E info@baugaarden.dk

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://baugaarden.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Vi tager datasikkerhed alvorligt  – på samme tid vil vi gerne give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsmail, så derfor har vi brug for din information. Den information, vi indsamler, er fx dit navn og kontaktinformationer, e-mail-adresse, postnummer og adresse, samt andre informationer der er relevante for konkurrencer, bestillinger og lignende

Vi har brug for den information, vi indsamler, for at kunne give dig den bedste service ved at forstå dine behov. For at kunne sende dig den ordre, du bestiller i webshoppen, har vi fx brug for din adresse og betalingskort-informationer. Den information bliver kun brugt i forbindelse med dit køb. Og endelig, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsmail, vil vi sende dig nyhedsmails om nye produkter, tilbud, events og andre ting, vi tænker, du kunne synes var spændende – selvfølgelig kun til den e-mail-adresse, du har oplyst, da du tilmeldte dig.

Baugaarden Living Art vil aldrig sælge, overføre eller dele dine personlige informationer med tredjepart – undtagelsen er vores betroede samarbejdspartnere. Udelukkende for at drive forretningen vil tredjeparts- samarbejdspartnere (fx betalingsservices og fragtselskaber) få adgang til nogle af dine oplysninger, men kun i den udstrækning, det er nødvendigt. Vores samarbejdspartner i vores webshop er ePay Payment Solutions (betalingsservice)

Hvis du har nogen spørgsmål angående vores datapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os på info@baugaarden.dk.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvad er en cookie?

Cookies benyttes på næsten alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at hjemmesiden virker. Cookies er små datafiler, som sendes til din computer, tablet, smartphone eller anden enhed, når du besøger vores  hjemmeside. Cookies giver os blandt andet mulighed for at genkende en enhed, men ikke hvem der bruger den. En cookie er en passiv fil, der hverken spreder virus eller indsamler oplysninger fra din enhed.

Nogle af de cookies vi benytter, gemmes kun så længe din browser er åben (session cookies). Andre cookies gemmes på din enhed i længere tid (persistent cookies). Disse bruges blandt andet til at huske dine brugerindstillinger og valg, når du benytter hjemmesiden, eller til at målrette reklamer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end Baugaarden Living Art.

Vi anvender cookies for at kunne give dig en optimal service og tilfredsstillende brugeroplevelse på vores hjemmeside.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

[:en]This website is driven and owned by:

Baugaarden Living Art

Drisdalsvej 34

4100 Ringsted

Denmark

Organisation no. DK28267207

T +45 40 307 306

E info@baugaarden.dk

 

About us

Our website address is: http://baugaarden.com or http://baugaarden.dk

By continuing to use the Baugaarden Living Art website, www.baugaarden.com or www.baugaarden.dk, you are accepting the use of cookies.

Which personal data we collect and why we collect them

Our privacy policy sets out how we protect and use any information you provide us with. We are committed to ensuring that your privacy is protected, so when we ask you to provide certain information for identification purposes, you can be sure your data will only be used in accordance with this privacy statement. We may change the privacy policy occasionally by updating this page, so you should check it from time to time to stay updated.

Protection of your information

We are highly committed to protecting the privacy of our visitors and customers – at the same time we want to give you the best experience when visiting our web shop or signing up for our newsletter which is why we need your information. The information we gather is for instance your name and contact information, email address, demographic information such as postcode and shipping address as well as other information relevant to competitions and/or similar.

In order for you to shop at baugaarden.com or baugaarden.dk, we need basic information from you.

And finally if you have signed up for our newsletter we will send you promotional emails about new products, special offers and events, or other information we think you will find interesting, using the email address that you have provided.

Baugaarden Living Art does not sell, share or transfer your personal information to any outside parties other than our trusted third party collaborators. For the sole purpose of operating our business, suppliers or third party collaborators (for example credit card companies and shipping companies) may process your information, but only to the extent that it is needed to assist the business of Baugaarden Living Art.

If you have any questions regarding our privacy policy you are welcome to contact us at info@baugaarden.dk

What is a cookie?

Most major websites use cookies, and in the majority of cases, cookies are an indispensible part of a website. Cookies are simple text files sent to your computer or mobile device when you visit our website. A cookie enables us to recognize your actions, but not who you are. It is a passive text file that neither spreads viruses, nor gathers information from your unit.

Some if the cookies we use are deleted from your computer when you close your browser (session cookies). Other cookies remain stored on your computer until deleted, or until they reach their expiry date (persistent cookies). Persistent cookies are used to store your personal preference settings and to target advertisements. Another type of cookie is set by others, and not by Kähler Design (third party cookies).

We use cookies to give you the best possible service, and to give you a unique user experience on our website. Cookies make the interaction between you and our website faster and easier.

Mailchimp

If you sign up for our newsletter, we will send your name and email adress to Mailchimp, where we send our newsletters to you. If you wish to unsubscribe to this newsletter, you can either use the unsubscribe link in the most recent newsletter you recieved from us, or you can write an email to: info@baugaarden.dk

All data are protected and sent through SSL level encryption.

Embedded content from other websites

Articles from this website may include embedded content (ex. videos, pictures, articles etc.). Embedded content from other websites act as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed extra third-party tracking and may monitor your interaction with this embedded website.

For how long do we keep your data

If you write a comment, comments and their metadata will be kept indefinitely. The reason for this is that we can recognize and automatically confirm any follow-up comment.

For users who set up a profile at our website we keep the personal data from these profile. All users can see, change or delete their personal information at any time (with the exception that they cannot change their username). The website administrator can also se and change the information.

Your data rights

If you have an account on this website or has written a comment you can ask for an exported file with the personal data we have from you. You can also ask us to delete all personal data we have on you. This does not include data which we are required to keep for administrative, legal or security reasons.

The visitors’ comments may be controlled by an automatic spam identification service.[:]

Comments are closed.